برای سفارش هر یک از مهارتهای زیر کلیک نمایید:

 

             

          

 

چنانچه قبلاً سفارشی جهت پرداخت داشتید از این محل اقدام فرمایید.

 

چنانچه به واریز آنلاین دسترسی ندارید میتوانید با شماره حسابهای زیر اقدام به پرداخت نمایید.

نام بانك عامل

شماره حساب

شماره كارت

نام صاحب حساب

۳۱۷۵۰۴۶۳۴۶ ۵۸۹۳ – ۷۶۲۳ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴ حسین قره خانی
  ۰۳۴۹۴۴۲۳۹۰۰۹ ۴۴۴۲ – ۳۸۹۱ – ۹۹۱۸ – ۶۰۳۷ حسین قره خانی
  ۴۵۸۱۳۲۳ ۷۲۹۳ – ۳۶۰۰ – ۷۲۱۰ – ۵۰۴۱ حسین قره خانی