در اصل تفاوت های اندکی بین انیمیشن سنتی و کامپیوتری وجود دارد، تفاوت اصلی در ابزارهای مورد استفاده برای ایجاد این انیمیشن هاست. هزینه و تمامی تلاش های افراد درگیر در فرایند تولید پروژه، در جهت دستیابی به کیفیت خروجی نهایی مطلوبی است.

در تولید انیمیشن سنتی، دست خیلی مهم است، در انیمیشن سنتی فرد باید دها هزار فریم مابین کلید های طراحی شده را دوباره طراحی کند و سپس آنها را به روی دنباله فیلم و روی پس زمینه طراحی شده انتقال دهد، که در این روش به یک تیم بسیار ماهر و هنرمند نیاز است، افراد پاک کننده CleanUp و طراحان، کارگردانان، هنرمندان پس که روی مفهوم اصلی فیلم کار می کنند، برای پروژه های عظیم، نیز زمان ، تجهیزات و کار بیشتری نیاز است.

اوایل، انیمیشن سه بعدی بسیار کم بود و هنوز با استفاده از تکنیک استاپ موشن Stop-Motion انیمیشن ها فیلم برداری می شد. مفهوم واقعی انیمیشن سه بعدی واقعا تعریف مشخصی نداشت تا زمانی که استفاده از کامپیوتر در انیمیشن ها عملی شد و انیمیشن کامپیوتری بسیاری از ابزارهای اضافی مورد استفاده در تکنیک دو بعدی را حذف کرد.

بسته به نوع انیمیشن مورد نظر، گاهی اوقات با توجه به خصوصیات پروژه روند را می توان کاملا کامپیوتری کرد، در موارد دیگر نیز در بسیاری از کارتونها و انیمیشن ها هنوز کار با دست لازم و ضروری است، قبل از آنکه به مرحله اسکن برسند، برای وارد کردن در کامپیوتر برای رنگ آمیزی و برای تبدیل به نسخه دیجیتال، که این فرایند به طور کلی بسیار سریعتر و ارزانتر تمام می شود، این را هم باید مد نظر داشته باشیم که در روش کامپیوتری نیز احتمال بروز خطا وجود دارد، چون فایل های دیجیتالی شما ممکن است در طول روند تولید خراب شود.