انیمیشن به زبان ساده یعنی خلق تصاویر متوالی برای ایجاد توهم حرکت .

یکسری از بچه های دهه شسصت شاید در زمان تحصیل خود در دوران ابتدایی و یا راهنمایی حداقل یک انیمیشن ساده در کنار کتاب خود طراحی کرده باشند !به این صورت که شکلی را در لبه کنار کتاب خود می کشیدند و به سرعت کتاب را ورق می زدند (این روش یک نوع سرگرمی نیز بود که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد ) ! مانند شکل زیر :

a03

خب این همان اساس کار انیمیشن می باشد .

تاریخچه انیمیشن : تاریخچه انیمیشن شاید عجین با انسان های اولیه و غار نشین باشد ، این ادعا از نگاره های روی دیوار غارهای کشف شده از انسان های نخستین کاملا مشخص است ، هنگامی که تصاویر پشت سر هم از یک موضوع ( مثلا سیکل حرکت  اسب ) را بر روی دیوار طراحی کرده اند ، یا برای القای حرکت بجای دو جفت ، چهار جفت پا برای یک حیوان طراحی می کردند.

2912_c68c9c8258ea7d85472dd6fd0015f047

01

شاید برای شما جالب باشد که یکی از ابتدایی ترین انیمیشن ها در شهر سوخته در ابران بدست آمده است ، یک جام که تصاویر متوالی یک بز بر روی آن طراحی شده و قدمت آن را تا ۳۲۰۰ سال پیش از میلاد تخمین زده اند .

IMG08495282

Vase_animation

یا برای مثال در ۱۶۰۰ سال پیش از میلاد فرعون مصر ، رامسس دوم معبدی برای الهه ی آیسیس (Isis) بنا کرد که ۱۱۰ ستون داشت ، بر روی هر ستون طرح متفاوت و زیابیی از الهه نقاشی شده بود، هنگامیکه سواری بر اسب از کنار ستون ها رد می شده است، برا او این چنین به نظر میامده که تصاویر حرکت می کند .